Лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

 

Судија Др.Гордана Видојковић, портпарол суда за информисање, контакте са јавношћу и медијима у кривичним стварима (тел. 012/523-886, 062312786);

 

Судија Милица Аризановић, портпарол суда за информисање и контакте са јавношћу и медијима у грађанским стварима (тел.012/523-886, 062/392-977).