У суду се води евиденција судија поротника и прикупљају подаци потребни за вођење личних листова судија поротника, а о неоправданим изостанцима судија поротника председник обавештава Високи савет судства.

О потреби позивања судија поротника председник већа десет дана пре одржавања рочишта обавештава председника. Ако је с обзиром на природу предмета потребно учешће одређених судија поротника, председник већа дужан је означити и те посебне околности.

Председник позива на расправу судију поротника и распоређује га у веће најмање осам дана пре одржавања расправе, односно претреса. Председник већа који поступа и као судија појединац у оквиру једног судећег дана, одредиће, по правилу, предмете из надлежности већа.

Судије поротници позивају се према утврђеном редоследу, односно према њиховим знањима, вештинама као и потребама суда и специјализованих судских већа.

 

Списак поротника Вишег суда у Пожаревцу:

Ђорђевић Лепомир

Јовановић Јован

Личинић Невенка

Милутиновић Миладин

Митровић Славко

Мишић Љиљана

Пајић Мирјана

Прибиловић Радмила

Радосављевић Миодраг

Ребрача Слободанка

Ристић Живоданка

Савић Снежана

Стевић Радица

Ћирковић Радмила