• пет 08 јун 2018 11:58

  Јавна набавка мале вредности - Набавка радова на санацији крова и отворених тераса на судској згради Вишег суда у Пожаревцу (ЈНМВ 2/18)

  Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ 2/18)

  - Набавка радова на санацији крова и отворених тераса на судској згради Вишег суда у Пожаревцу -

   

  Позив за подношење понуда (преузмите .doc)

  Конкурсна

  ...
 • чет 03 мај 2018 15:35

  Јавна набавка мале вредности - Лимарски радови на судској згради (ЈНМВ 3/18)

  Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ 3/18)

  - Лимарски радови на судској згради -

   

  Позив за подношење понуда (преузмите .doc)

  Конкурсна документација (преузмите .doc)

   Одлука о додели уговора (преузмите

  ...
 • уто 20 феб 2018 13:40

  Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал (ЈНМВ 1/18) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал (ЈНМВ 1/18) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Позив за подношење понуда (.doc)

  Конкурсна документација (.doc)

  Одлука о додели уговора (.doc)

  Обавештење

  ...
 • уто 13 феб 2018 12:14

  podrucni sudovi

   

  Судска власт је јединствена на територији Републике Србије, и иста припада судовима опште и посебне надлежности.

  Судови опште надлежности су основни судови, виши судови, апелациони судови и Врховни касациони суд.

  Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд,

  ...
 • уто 13 феб 2018 11:15

  Годишњи распоред

   

  Распоредом послова у суду се формирају судска већа и одређују судије и судско особље у седишту суда, судским јединицама и одељењима изван седишта суда.

  Распоредом послова председник може одредити заменика председника суда

  ...
 • пет 05 јан 2018 11:12

  Јавна набавка мале вредности електричне енергије (ЈНМВ 2/17) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Јавна набавка мале вредности електричне енергије за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Позив за подношење понуда (преузмите .doc)

  Конкурсна документација (преузмите .doc)

  Одлука о додели уговора ...

 • чет 04 јан 2018 13:05

  СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТЕРИ

  СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТЕРИ У ВИШЕМ СУДУ У ПОЖАРЕВЦУ

  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Пожаревцу, на који сагласност даје ресорно министарство, није систематизовано радно место приправник.  

  ...
 • чет 04 јан 2018 12:59

  СУДИЈЕ

  Председник суда

  Драган Вучићевић

  Заменик председника суда

  Милица Аризановић

                                                

  1. Кривично одељење

  Председник Кривичног одељења је судија Југослав Скендери.

  Заменик председника Кривичног одељења је судија Зоран Јанковић.

  ...
 • чет 04 јан 2018 12:43

  СУДСКА УПРАВА

  СУДСКА УПРАВА ВИШЕГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ

  Судску управу Вишег суда у Пожаревцу чине:

  1. председник суда - судија Драган Вучићевић. Поред руковођења судом, између осталог, задужен за евиденцију, праћење рада и распоређивање судијских помоћника;
  2. заменик председника суда - судија Милица
  ...
 • уто 21 нов 2017 13:58
 • уто 21 нов 2017 08:56
 • уто 21 нов 2017 08:34

  СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ

  СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ

  Судска већа су мешовита, тј. поред професионалних судија, у пресуђивању учествују и судије поротници. Они представљају грађане који учествују у суђењима.

  Именовање судија поротника

  ...
 • уто 21 нов 2017 08:32

  СУДСКО ОСОБЉЕ

  ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

   Судско особље Вишег суда у Пожаревцу, поред судијских помоћника, чине и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

   Број

  ...
 • уто 21 нов 2017 08:30

  СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

  Судијски помоћници

  Послови и звања судијских  помоћника

    Судијски помоћник у звању саветника обавља следеће послове: 

  1. помаже судији у раду,
  2. проучава правна питања у вези с радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте
  ...
 • пет 17 нов 2017 10:40

  насловна

  надлежност вишег суда у пожаревцу
  Сазнајте нешто више о надлжености Вишег суда у Пожаревцу, регулисаној чланом 23. Закона о уређењу судова.
  информатор вишег суда у пожаревцу
  Информатор садржи основне и
  ...